Studia Ekonomiczne nr 195/14.
Metody ilościowe w badaniach marketingowych. Red. Eugeniusz Gatnar, Grzegorz Maciejewski

PDF | 77 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬