Studia Ekonomiczne nr 196/14.
Uwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferze społeczno-ekonomicznej. Red. Dorota Kotlorz, Arkadiusz Przybyłka

PDF | 114 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬