Studia Ekonomiczne nr 197/14.
Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy – wybrane problemy. Red. Dorota Kotlorz

PDF | 67 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬