Studia Ekonomiczne nr 198/14.
Finanse – problemy – decyzje 2014. Część 1. Red. Teresa Famulska, Krystyna Znaniecka

PDF | 124 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬