Studia Ekonomiczne nr 198/14.
Finanse – problemy – decyzje 2014. Część 2. Red. Gabriela Łukasik, Halina Zadora

PDF | 71 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬