Studia Ekonomiczne nr 199/14.
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013. Red. Jerzy Gołuchowski, Aldona Frączkiewicz-Wronka

PDF | 60 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬