Studia Ekonomiczne nr 201/14.
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego. Red. Anna Kostur, Józef Pfaff

PDF | 74 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬