Studia Ekonomiczne nr 203/14.
Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce. Red. Andrzej Stanisław Barczak, Monika Miśkiewicz-Nawrocka

PDF | 69 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬