Studia Ekonomiczne nr 206/14.
Metody matematyczne i ekonometryczne w finansach i ubezpieczeniach 2013. Red. Józef Biolik, Daniel Iskra

PDF | 75 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬