Studia Ekonomiczne nr 208/14.
Analiza i wspomaganie decyzji. Red. Donata Kopańska-Bródka

PDF | 61 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬