Plan wydawniczy

Zakres prac Wydawnictwa UE jest ustalany w formie rocznego Planu Wydawniczego. Propozycje publikacji do Planu są zgłaszane zbiorczo przez katedry oraz inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu ze wskazaniem i określeniem źródła finansowania. Plan Wydawniczy opiniuje Komitet Redakcyjny, a zatwierdza Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej.

Decyzje dotyczące wydawania kolejnych numerów czasopism uczelnianych, takich jak: „Studia Ekonomiczne”, „Journal of Economics and Management” i „Multiple Criteria Decision Making” podejmują Komitety Redakcyjne poszczególnych czasopism.

Plan wydawniczy na rok 2019

PDF | 64 KB