Komitet Redakcyjny Wydawnictwa

Termin najbliższego posiedzenia Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa: 
11 kwietnia 2019

Materiały do rozpatrzenia na posiedzeniu prosimy składać najpóźniej do 8 kwietnia w Wydawnictwie UE.