Komitet Redakcyjny Wydawnictwa

Termin najbliższego posiedzenia Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa: 
 

Informację o zamiarze złożenia inicjatywy autorskiej prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: wydawnictwo@ue.katowice.pl