Komitet Redakcyjny Wydawnictwa

Termin najbliższego posiedzenia Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa: 
27 czerwca 2019

Materiały do rozpatrzenia na posiedzeniu prosimy składać najpóźniej do 24 czerwca w Wydawnictwie UE.