Komitet Redakcyjny Wydawnictwa

Termin najbliższego posiedzenia Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa: 
30 stycznia 2019

Materiały do rozpatrzenia na posiedzeniu prosimy składać najpóźniej do 25 stycznia w Wydawnictwie UE.