Komitet Redakcyjny Wydawnictwa

Termin najbliższego posiedzenia Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa: 
14 listopada 2019

Materiały do rozpatrzenia na posiedzeniu prosimy składać najpóźniej do 8 listopada 2019 w Wydawnictwie UE.