Komitet Redakcyjny Wydawnictwa

Termin najbliższego posiedzenia Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa: 
wrzesień 2019

Materiały do rozpatrzenia na posiedzeniu prosimy składać najpóźniej do ......... w Wydawnictwie UE.