Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka. Standaryzacja zarządzania ryzykiem

 

 

Autor                     Sylwia Bożek

ISBN                      978-83-7246-637-2

Liczba stron          115

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2010

Cena                     1 zł

 

Spis_treści

 

Pierwszy rozdział ma za zadanie charakterystykę uwarunkowań wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka. Rozdział drugi obejmuje problematykę międzynarodowych standardów zarządzania ryzykiem, opierających się na koncepcji zintegrowanego zarządzania ryzykiem (enterprise risk management, ERM). Podstawowym zadaniem trzeciego rozdziału jest rekomendacja standaryzowanej ścieżki zarządzania ryzykiem do jej stosowania w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych. Rozważania trzeciego rozdziału wzbogacono o aspekt wpływu globalnego kryzysu finansowego na funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, jako instytucji zglobalizowanego systemu finansowego.

 

Powrót do listy