Taksonomia w polityce logistycznej państwa

 

 

 

Autor                     Janusz Figura

ISBN                      978-83-7875-116-8

Liczba stron          376

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     5 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Rozprawa została podzielona na pięć rozdziałów. Pierwszy rozdział  poświęcono sformułowaniu przesłanek badawczych uzasadniających wybór polityki logistycznej państwa jako obszaru badań. W drugim rozdziale przedmiotem analizy jest identyfikacja i ocena koncepcji, metod i instrumentów, jak również polityki logistycznej w wybranych państwach Dalekiego Wschodu, Australii i Europy. Punktem wyjścia rozważań zawartych w trzecim rozdziale rozprawy jest konstatacja dotycząca istoty taksonomii oraz jej zastosowań. Rozdział ten zawiera wyniki prac badawczych, dzięki którym możliwe było poznanie struktury i relacji taksonomii jako platformy badawczej. W czwartym rozdziale przedmiotem rozważań jest konceptualizacja taksonomii dla polityki logistycznej państwa. W piątym rozdziale dokonano aplikacji taksonomii według koncepcji metaparametru, dla potrzeb polityki logistycznej państwa.

 

Powrót do listy