Przejdź do menu Przejdź do treści

Taksonomia w polityce logistycznej państwa

Rozprawa została podzielona na pięć rozdziałów. Pierwszy rozdział  poświęcono sformułowaniu przesłanek badawczych uzasadniających wybór polityki logistycznej państwa jako obszaru badań. W drugim rozdziale przedmiotem analizy jest identyfikacja i ocena koncepcji, metod i instrumentów, jak również polityki logistycznej w wybranych państwach Dalekiego Wschodu, Australii i Europy. Punktem wyjścia rozważań zawartych w trzecim rozdziale rozprawy jest konstatacja dotycząca istoty taksonomii oraz jej zastosowań. Rozdział ten zawiera wyniki prac badawczych, dzięki którym możliwe było poznanie struktury i relacji taksonomii jako platformy badawczej. W czwartym rozdziale przedmiotem rozważań jest konceptualizacja taksonomii dla polityki logistycznej państwa. W piątym rozdziale dokonano aplikacji taksonomii według koncepcji metaparametru, dla potrzeb polityki logistycznej państwa.

AutorJanusz Figura
ISBN978-83-7875-116-8
Rok wydania2013
Liczba stron376
Format B5
Wersja elektroniczna
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3