Władze samorządowe jako podmiot kształtujący gospodarkę turystyczną w regionie

 

Autor                     Aleksandra Grabowska

ISBN                      978-83-7875-171-7

Liczba stron          150

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

Podstawowym celem monografii jest identyfikacja, zarówno w warstwie teoretycznej, jak i w warstwie empirycznej, zadań jakie mają do spełnienia samorządy w zakresie aktywizacji gospodarki turystycznej w regionie oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie o stopień zaangażowania władz samorządowych w rozwój lokalnej gospodarki turystycznej w regionach o zróżnicowanej funkcji turystyki. Przedmiotem rozważań w rozdziale I są istota i charakter regionu, ewolucja samorządów oraz modele ich funkcjonowania. W rozdziale II zwrócono uwagę na istotę i zasady funkcjonowania gospodarki turystycznej w regionie oraz podmioty, które ją kształtują. Rozdział III charakteryzuje rozwój gospodarki turystycznej w latach 1990-2010. W rozdziale tym położono nacisk na podstawy prawne funkcjonowania tej gospodarki, zadania jakie samorządy mają do spełnienia w zakresie rozwoju lokalnego/regionalnego oraz aktywizowania gospodarki turystycznej w regionie.

 

 

Powrót do listy