Stowarzyszenia w ustroju społeczno-politycznym Polski w latach 1918-1939. Studium historyczno-politologiczno-prawne

 

 

 

Autor                     Sławomir Kantyka

ISBN                      978-83-7875-030-7

Liczba stron          561

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     5 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Praca ma układ chronologiczno-problemowy i obejmuje dzieje Drugiej Rzeczypospolitej, a więc lata 1918-1939 oraz dwie płaszczyzny: teoretyczno-prawną (rozdział I i II) oraz sferę działalności stowarzyszeń (rozdział III i IV), czyli sferę społeczno-polityczną i sferę gospodarczą. Uwagę poświęcono głównie problemom społeczno-politycznym oraz prawnym uwarunkowaniom powstania i działalności stowarzyszeń oraz kształtowaniu się ich rodzajów i typów. Rozdział pierwszy poświęcono omówieniu prawnych i politycznych uwarunkowań kształtowania się stowarzyszeń w okresie tworzenia podstaw ustrojowych Drugiej Rzeczypospolitej. Rozdział drugi zawiera wyjaśnienie podejścia badawczego do zagadnienia stowarzyszeń w ujęciu instytucjonalnym. Rozdział trzeci obejmuje rozważania na temat stowarzyszeń działających w sferze społeczno-politycznej. W rozdziale czwartym omówiony został problem miejsca i roli stowarzyszeń w sferze gospodarczej.

 

Powrót do listy