Przejdź do menu Przejdź do treści

Stowarzyszenia w ustroju społeczno-politycznym Polski w latach 1918-1939. Studium historyczno-politologiczno-prawne

Praca ma układ chronologiczno-problemowy i obejmuje dzieje Drugiej Rzeczypospolitej, a więc lata 1918-1939 oraz dwie płaszczyzny: teoretyczno-prawną (rozdział I i II) oraz sferę działalności stowarzyszeń (rozdział III i IV), czyli sferę społeczno-polityczną i sferę gospodarczą. Uwagę poświęcono głównie problemom społeczno-politycznym oraz prawnym uwarunkowaniom powstania i działalności stowarzyszeń oraz kształtowaniu się ich rodzajów i typów. Rozdział pierwszy poświęcono omówieniu prawnych i politycznych uwarunkowań kształtowania się stowarzyszeń w okresie tworzenia podstaw ustrojowych Drugiej Rzeczypospolitej. Rozdział drugi zawiera wyjaśnienie podejścia badawczego do zagadnienia stowarzyszeń w ujęciu instytucjonalnym. Rozdział trzeci obejmuje rozważania na temat stowarzyszeń działających w sferze społeczno-politycznej. W rozdziale czwartym omówiony został problem miejsca i roli stowarzyszeń w sferze gospodarczej.

AutorSławomir Kantyka
ISBN978-83-7875-030-7
Rok wydania2013
Liczba stron561
Format B5
Wersja elektroniczna
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3