Serwicyzacja polskiej gospodarki – przemiany wewnątrzsektorowe

 

 

Autor                     Dorota Kotlorz (red.)

ISBN                      978-83-7875-155-7

Liczba stron          121

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

 

W rozdziale I przedstawione zostały podstawowe definicje oraz klasyfikacje usług, wraz cechami wyróżniającymi usługi spośród innych dóbr. Szczególny nacisk położony został na teoretyczne wyjaśnienie przyczyn rozwoju sektora usług we współczesnych gospodarkach. Rozdział II obejmuje analizę zmian w sektorowej strukturze zatrudnienia w Polsce w latach 1990-2010, z uwzględnieniem podziału gospodarki na trzy sektory (rolnictwo, przemysł, usługi). W rozdziale III podjęto rozważania dotyczące wykorzystania elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy w poszczególnych sektorach polskiej gospodarki, z uwzględnieniem podziału III sektora na usługi rynkowe i nierynkowe. W rozdziale IV przedstawiono wyniki analiz sektorowego zróżnicowania udziału wartości dodanej brutto, a także oszacowano kierunki i dynamikę tempa jej zmian. Przedmiotem analizy jest również kwestia wrażliwości zmian wartości dodanej, wytworzonej w poszczególnych sekcjach, na zmiany koniunktury gospodarczej.

 

 

Powrót do listy