Wielokryterialne harmonogramowanie portfela projektów

 

 

Autor                     Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska

ISBN                      978-83-7875-301-8

Liczba stron          126

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2016

Cena                     Nakład wyczerpany

 Dostępna wersja elektroniczna

Spis_treści

 

 

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie w problematykę harmonogramowania projektu oraz portfela projektów. W rozdziale drugim opisano kryteria oceny harmonogramowania. W rozdziale trzecim przytoczono definicje problemu wielokryterialnego podejmowania decyzji oraz omówiono wielokryterialne metody heurystyczne. W rozdziale czwartym zaproponowano procedurę rozwiązywania problemu harmonogramowania portfela projektów. Ostatni rozdział stanowi zastosowanie opisanych wcześniej procedur.

 

 

Powrót do listy