Historyczne aspekty rozwoju zabezpieczeń socjalnych górników na Górnym Śląsku

 

 

Autor                     Arkadiusz Przybyłka

ISBN                      978-83-7246-643-3

Liczba stron          292

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2011

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

Śląsk od wczesnego średniowiecza ma silny związek z dziejami innych ziem polskich, tworząc wspólnie z nimi całość gospodarczą, polityczną i społeczno-kulturową. Nieodłączną składową każdego z tych elementów w rozwoju historycznym było górnictwo. Uczestnicy tego najistotniejszego trzonu śląskiego przemysłu pozostawili niezatarte piętno na tradycji, folklorze i sile ekonomicznej Górnego Śląska. Fakt, iż wywodzę się z tego środowiska, stanowił główną inspirację do podjęcia takiej problematyki. Równie ważkim motywem był również zauważalny zmierzch środowiska górniczego, które przez wieki odgrywało czołową rolę w życiu społecznym Górnego Śląska. Ponadto problemy społeczne regionu stanowią profil badawczy Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, z którym jestem związany pracą naukowo-badawczą i dydaktyczną.

 

Powrót do listy