Planowanie marketingowe przedsiębiorstw - ujęcie zintegrowane

 

 

 

Autor                     Katarzyna Rupik

ISBN                      978-83-7875-122-9

Liczba stron           416

Format                   170 x 240 mm

Oprawa                  miękka

Rok wydania          2013

Cena                      5 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 Spis_treści

 

Rozdział pierwszy poświęcono studiom dorobku nauk o zarządzaniu w zakresie systemu planowania w przedsiębiorstwie. W rozdziale drugim, na gruncie dorobku naukowego marketingu, omówiono problematykę planowania marketingowego. W rozdziale trzecim zaprezentowano wyniki studiów wyłaniających się i nowych koncepcji zarządzania i marketingu, które dopełniły całościowego obrazu planowania marketingowego, szczególnie w wymiarze sieciowym i interfunkcyjnym ujęcia zintegrowanego.  W rozdziale czwartym zaprezentowano najważniejsze wyniki badań empirycznych. W zakończeniu pracy zamieszczono syntetyczne wnioski odnoszące się do sformułowanych celów pracy oraz hipotezy głównej. Na końcu pracy, w aneksie, zamieszczono wzór kwestionariusza wywiadu wykorzystanego w badaniach empirycznych.

 

Powrót do listy