Podstawowe kategorie ekonomiczne w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej. Kategoria wartości

 

 

Autor                     Urszula Zagóra-Jonszta (red.)

ISBN                      978-83-7875-198-4

Liczba stron          147

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

Kategoria wartości jest jednym z konstytutywnych zagadnień teorii ekonomii. Na przestrzeni wieków była różnie interpretowana i do dziś ekonomiści nie wypracowali wspólnego stanowiska ani co do jej natury, ani co do sposobu jej powstawania. Interpretacja tej kategorii stanowi swoistą linię demarkacyjną będącą podstawą wyodrębnienia kierunków i szkół w myśli ekonomicznej. Monografia stanowi przegląd rozważań wokół wartości w ujęciu chronologicznym, począwszy od najdawniejszych, wywodzących się z filozofii greckiej, poprzez myśl kanonistyczną, merkantylizm, fizjokratyzm, ekonomię klasyczną, nurt subiektywno-marginalistyczny, teorię Karola Marksa, niemiecką ekonomię w ujęciu szkoły historycznej oraz współczesnego ordoliberalizmu. Celem opracowania jest spojrzenie na kategorię wartości przez pryzmat wybranych kierunków myśli ekonomicznej, prześledzenie zmian w podejściu do niej i przeanalizowanie przyczyn różnych interpretacji.

 

Powrót do listy