Winnicka-Wejs Alicja

Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór