Nowości wydawnicze

Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Funkcjonowanie sektora kultury w dobie pandemii koronawirusa (monografia)

Niniejsza publikacja stanowi pokłosie VII Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” pt. „Wpływ pandemii na zachowania instytucji i konsumentów kultury”, zorganizowanej przez Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie” oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Cel poczynionych w niej rozważań sprowadza się do identyfikacji wpływu pandemii COVID-19 na różne aspekty funkcjonowania sektora i instytucji kultury, a także uczestników oraz konsumentów kultury, oraz prezentacji sposobów radzenia sobie z tą niekorzystną sytuacją w ekstraordynaryjnych warunkach. Jego realizację oparto na źródłach literaturowych, danych statystycznych, a także ze względu na aktualność problematyki na licznych publikacjach prasowych i internetowych. Monografia skierowana jest do teoretyków, jak również praktyków – menedżerów prowadzących jednostki i instytucje kultury, aktualnie borykających się ze skutkami pandemii i wynikających z niej ograniczeń.

Autor Anna Kwiecień, Aleksandra Nocoń (red.)
ISBN 978-83-7875-723-8
Liczba stron 110
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2021
Cena 15 zł

Dostępna wersja elektroniczna