Nowości wydawnicze

Elementy statystyki i ekonometrii w analizach szeregów przestrzennych. Podręcznik z przykładami i zadaniami. Wydanie II poprawione i rozszerzone (podręcznik)

Podręcznik umożliwia studiującym samodzielną pracę nad przyswojeniem i doskonaleniem umiejętności stosowania różnorodnych metod statystyczno-ekonometrycznych opracowanych na użytek badań zjawisk społeczno-gospodarczych w ujęciu przestrzennym. Jednocześnie ma on walor praktyczny ze względu na prezentację przykładów zastosowań proponowanych metod, które często są wynikiem własnych badań. W wielu z nich Czytelnik prowadzony jest krok po kroku. W pierwszym rozdziale książki omawiane są zagadnienia dotyczące statystycznej analizy danych (rodzaje danych i skal pomiaru, charakterystyki jednej i dwóch zmiennych, mierniki koncentracji i lokalizacji przestrzennej, mapy statystyczne). Kolejne rozdziały poświęcono etapom budowy modelu ekonometrycznego dla zjawisk uwarunkowanych przestrzennie (specyfikacja, estymacja, weryfikacja modeli jednorównaniowych, predykcja ekonometryczna). Końcowa część zawiera podstawowe kompendium wiedzy z zakresu statystycznych metod wielowymiarowej analizy porównawczej (taksonomiczne metody porównywania i klasyfikacji obiektów przestrzennych). W treści przedstawiono zarówno analizy wykonywane z wykorzystaniem łatwo dostępnego i popularnego programu MS Excel, jak i programu STATISTICA.

Autor Elżbieta Sojka, Agnieszka Przybylska-Mazur, Anna Sączewska-Piotrowska, Alicja Wolny-Dominiak
ISBN 978-83-7875-614-9
Liczba stron 258
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Cena 28 zł

Spis treści