Nowości wydawnicze

Modelowanie procesów finansowych, gospodarczych i społecznych z zastosowaniem analizy wielorozdzielczej (monografia)

Książka zapoznaje Czytelnika z przykładowymi aplikacjami analizy wielorozdzielczej na płaszczyźnie społecznej, ekonomicznej i finansowej. Przedstawiono w niej autorskie modele wraz z aplikacjami. Modele opisano za pomocą odpowiednich algorytmów. W monografii zaproponowano: model do badania siły powiązań pomiędzy szeregami czasowymi, model do predykcji szeregów czasowych, który można aplikować do predykcji różnych procesów na różnych płaszczyznach z uwzględnieniem szeregów spokrewnionych i skointegrowanych z szeregiem prognozowanym, jak również model do predykcji szeregów jednowymiarowych nieopierających się na szeregach spokrewnionych. Poprzez aplikację autorskich modeli mieszanych podjęto tematykę integracji globalnej w Europie, koncentrując się na wyodrębnieniu państw przynależnych do kontynentu europejskiego o podobnym trendzie globalizacyjnym do Polski w różnych płaszczyznach czasowych, a także tematykę inwestycji alternatywnych notowanych na GPW w Warszawie.

Autor Monika Hadaś-Dyduch
ISBN 978-83-7875-524-1
Liczba stron 244
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2019
Cena 23 zł

Dostępna wersja elektroniczna

Spis treści