Nowości wydawnicze

Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej – wybrane obszary zastosowań (monografia)

Dostosowanie koncepcji marketingu do nowych trendów i etapów rozwoju technologicznego generuje konieczność stosowania coraz to nowych praktyk marketingowych lub modyfikację dotychczasowych. Dynamika tych zjawisk rodzi potrzebę ciągłego rozpoznawania zmian wynikających z postępującej wirtualizacji życia społeczno-gospodarczego i identyfikowania obszarów zastosowań nowych mediów w działaniach podejmowanych przez różnego rodzaju podmioty rynku. Prezentowana monografia stanowi zbiór rozważań dotyczących wykorzystania nowych mediów i technologii w komunikacji marketingowej, które mogą stać się inspiracją do dalszych dociekań i poszukiwań dla badaczy tych zjawisk.

Autor Andrzej Bajdak, Zbigniew Spyra, (red.)
ISBN 978-83-7875-693-4
Liczba stron 104
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2021
Nakład wyczerpany


Dostępna wersja elektroniczna