Podstawy rachunkowości finansowej. Podręcznik dydaktyczny (podręcznik)

Niniejszy podręcznik obejmuje zagadnienia z zakresu prowadzenia rachunkowości w ramach działalności gospodarczej zgodnie z polską rzeczywistością prawną. Rozważania koncentrują się wokół podstawowych definicji, zasad i sposobów klasyfikowania majątku i źródeł jego pochodzenia, zakresu i wymogów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, metod ustalania wyniku finansowego oraz struktury sprawozdania finansowego. Dla lepszego zobrazowania zagadnień posłużono się licznymi schematami, rysunkami, przykładami liczbowymi i zadaniami weryfikującymi pozyskaną wiedzę, zaś treści przybliżane w podręczniku dostosowano do programu przedmiotu rachunkowość, prowadzonego w ramach kształcenia z zakresu finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Publikacja w szczególności dedykowana jest studentom rozpoczynającym naukę rachunkowości, chcącym poznać jej istotę, podejście do rejestrowania składników majątku, skutki operacji gospodarczych czy zasady ustalania wyniku finansowego.

Autor Anna Kuzior, Małgorzata Rówińska-Králʼ
ISBN 978-83-7875-725-2
Liczba stron 176
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2021
Nakład wyczerpany