Pracownicy wiedzy na rynku pracy kreatywnej. Przykład ilustratorów (monografia)

Publikacja prezentuje realia pracy ilustratora w ramach tzw. rynku doznań. Umiejscawia ten zawód wśród pracowników wiedzy i w gospodarce kreatywnej oraz przybliża zagadnienia specjalności ilustratorskich. Pokazuje m.in., jak można wartościować kreatywną pracę w oparciu o kryteria wyprowadzone z teorii twórczości oraz w jaki sposób wykorzystywać marketing personalny (koncepcję „4P”) i elementy teorii zbiorów rozmytych do oceny sytuacji na zawodowym rynku pracy. Ponadto w ramach rozważań dokonano oceny przydatności różnych metod do wyceny kapitału ludzkiego ilustratorów i określono ryzyko jego deprecjacji. Przedstawiono relacje popytowo-podażowe na rynku pracy ilustratorów w Polsce oraz opracowano dwa projekty doboru ilustratorów w oparciu o assessment centre i wielokryterialną technikę korzyści.

Autor Anna Lipka
ISBN 978-83-7875-739-9
Liczba stron 206
Format 170 x 140 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2021
Cena 20 zł