Problem ubóstwa i nierówności we współczesnej myśli ekonomicznej (monografia)

Cel niniejszej monografii stanowi zaprezentowanie spojrzenia wybranych współczesnych ekonomistów, reprezentujących zarówno podejście liberalne, jak i kompromisowe, na ubóstwo i nierówności społeczne. Publikacja jest pracą przeglądową i składa się z trzech rozdziałów, w których zaprezentowano poglądy Johna Kennetha Galbraitha, Miltona Friedmana, Thomasa Piketty’ego, Anthony’ego B. Atkinsona, Amartyi Kumara Sena, Muhammada Yunusa oraz Abhijita Banerjeego, Esther Duflo i Michaela Kremera. Przyjęta w monografii metodyka badań opiera się na studiach literaturowych, na ich interpretacji i ocenie. W pierwszej kolejności korzystano z metody literaturowej, a także metody opisu, którą uzupełniono analizą porównawczą. Analizę poglądów przedstawicieli współczesnej myśli ekonomicznej oparto na oryginalnych pracach omawianych ekonomistów i dlatego kwerenda literatury przedmiotu jest bogata, składa się na nią ponad 160 publikacji polsko- i anglojęzycznych.

Autor Barbara Danowska-Prokop, Renata Pęciak, Urszula Zagóra-Jonszta
ISBN 978-83-7875-786-3
Liczba stron 142
Format 170 x 140 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2022
Cena 16 zł

Dostępna wersja elektroniczna