Nowości wydawnicze

Celem niniejszej monografii jest zbadanie wybranych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarki światowej w pierwszym okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w obszarze handlu międzynarodowego, międzynarodowego transferu kapitału w formie... [Więcej]
Cel pracy stanowi wieloaspektowa identyfikacja uwarunkowań procesów innowacyjnych we współczesnej gospodarce, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji społecznych, przejawów platformizacji gospodarki... [Więcej]
Celem przedstawionej monografii jest konfrontacja wpływu zachodzących procesów społecznych oraz gospodarczych na zrównoważony rozwój, dokonana z perspektywy towarzyszącego zmianom struktur społecznych i gospodarczych nowego rozumienia charakteru i... [Więcej]
W ramach niniejszej monografii Autorzy podjęli się identyfikacji i przedstawienia ryzyka występującego podczas organizacji miejskiego transportu zbiorowego oraz wskazania zasad postępowania, w szczególności w zakresie przyjętych rozwiązań podczas... [Więcej]
Przedkładana publikacja prezentuje najbardziej aktualne problemy ekonomiczno-społeczne w perspektywie Polski i Europy, takie jak: ekonomia współdzielenia, gospodarka oparta na wiedzy, produkcja high-tech, ryzyko ekonomiczne w warunkach inwestycji... [Więcej]
Monografię poświęcono zagadnieniu miejskiego kontekstu gospodarki współdzielenia, z uwzględnieniem nowatorskiego podejścia do kwestii zależności między przestrzeniami publicznymi a skłonnością do współdzielenia. Tezą rozważań uczyniono to, że... [Więcej]
The book is co-authored by researchers participating in the project “Economics of Sustainability” financed by Erasmus+ Action-2 Strategic Partnerships. Its Authors are members of the academia from six European countries, which provides for... [Więcej]
Cel niniejszej monografii stanowi zaprezentowanie spojrzenia wybranych współczesnych ekonomistów, reprezentujących zarówno podejście liberalne, jak i kompromisowe, na ubóstwo i nierówności społeczne. Publikacja jest pracą przeglądową i składa się z... [Więcej]
Druga część podręcznika Zadania z badań operacyjnych – wydanie drugie poprawione – stanowi pomoc dydaktyczną w nauczaniu informatyki ekonomicznej i analityki gospodarczej. Wśród poruszanej tematyki znajdują się metody wielokryterialne, podejmowanie... [Więcej]
Niniejszy podręcznik – wydanie drugie poprawione – stanowi pomoc dydaktyczną w nauczaniu badań operacyjnych. Składa się z dwóch tomów. Niniejsza książka stanowi część pierwszą, obejmującą zagadnienia optymalizacji liniowej i całkowitoliczbowej,... [Więcej]