Nowości wydawnicze

W ramach niniejszej monografii Autorzy podjęli się identyfikacji i przedstawienia ryzyka występującego podczas organizacji miejskiego transportu zbiorowego oraz wskazania zasad postępowania, w szczególności w zakresie przyjętych rozwiązań podczas... [Więcej]
Przedkładana publikacja prezentuje najbardziej aktualne problemy ekonomiczno-społeczne w perspektywie Polski i Europy, takie jak: ekonomia współdzielenia, gospodarka oparta na wiedzy, produkcja high-tech, ryzyko ekonomiczne w warunkach inwestycji... [Więcej]
Monografię poświęcono zagadnieniu miejskiego kontekstu gospodarki współdzielenia, z uwzględnieniem nowatorskiego podejścia do kwestii zależności między przestrzeniami publicznymi a skłonnością do współdzielenia. Tezą rozważań uczyniono to, że... [Więcej]
The book is co-authored by researchers participating in the project “Economics of Sustainability” financed by Erasmus+ Action-2 Strategic Partnerships. Its Authors are members of the academia from six European countries, which provides for... [Więcej]
Cel niniejszej monografii stanowi zaprezentowanie spojrzenia wybranych współczesnych ekonomistów, reprezentujących zarówno podejście liberalne, jak i kompromisowe, na ubóstwo i nierówności społeczne. Publikacja jest pracą przeglądową i składa się z... [Więcej]
Druga część podręcznika Zadania z badań operacyjnych – wydanie drugie poprawione – stanowi pomoc dydaktyczną w nauczaniu informatyki ekonomicznej i analityki gospodarczej. Wśród poruszanej tematyki znajdują się metody wielokryterialne, podejmowanie... [Więcej]
Niniejszy podręcznik – wydanie drugie poprawione – stanowi pomoc dydaktyczną w nauczaniu badań operacyjnych. Składa się z dwóch tomów. Niniejsza książka stanowi część pierwszą, obejmującą zagadnienia optymalizacji liniowej i całkowitoliczbowej,... [Więcej]
Celem publikacji jest prezentacja wybranych zagadnień dotyczących wykorzystania nowych technologii i nowych mediów w komunikacji marketingowej w kontekście pandemii COVID-19. W rozważaniach poruszono kwestie: content marketingu jako narzędzia... [Więcej]
Niniejszy podręcznik traktuje o tematyce sektora publicznego i jego funkcjonowaniu w społeczeństwie. Przeznaczony jest do wykorzystania w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych, napisany z założenia w stylu narracyjnym, zawierający wyjaśnienia pojęć,... [Więcej]
Niniejsza monografia traktuje o zagadnieniach braku w zakresie edukacji, bezpieczeństwa i dobrobytu w perspektywie długowieczności. Rozważania oscylują wokół typów ryzyka związanych z ekonomią długowieczności, prezentują wielowymiarową statystyczną... [Więcej]