Rachunkowość. Zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji. Wydanie II poprawione i uzupełnione (podręcznik)

Niniejszy podręcznik – stanowiący wydanie drugie poprawione i uzupełnione publikacji Rachunkowość. Zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji oraz kierunku FIZOZ (red. Dorota Adamek-Hyska, Beata Dratwińska-Kania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018) – przeznaczony jest do nauczania i studiowania przedmiotów rachunkowość, podstawy rachunkowości lub rachunkowości finansowej. Zakres tematyczny zbioru obejmuje następujące treści programowe: wprowadzenie do systemu rachunkowości, bilans jako sprawozdanie finansowe, klasyfikacja aktywów i pasywów bilansu, wpływ operacji gospodarczych na bilans, zasady funkcjonowania kont księgowych, w tym także elastyczność urządzeń księgowych oraz ewidencja kosztów i przychodów, zasady ustalania wyniku finansowego, podstawy sprawozdawczości finansowej, w tym ogólna formuła rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepływów pieniężnych, wybrane zagadnienia rachunkowości dla potrzeb zarządzania w przedsiębiorstwie. Rozwiązania zadań pozwalają ukształtować praktyczne umiejętności także innym osobom rozpoczynającym studiowanie rachunkowości, w tym studentom studiów podyplomowych.

Autor Dorota Adamek-Hyska, Beata Dratwińska-Kania (red.)
ISBN 978-83-7875-738-2
Liczba stron 118
Format 170 x 140 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2021
Cena 15 zł