Utrata wartości aktywów a wycena rynkowa spółek publicznych – przykład Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (monografia)

Przedmiot monografii stanowią udostępniane w formie raportów bieżących przez eminentów notowanych na głównym rynku GPW informacje dotyczące dokonania odpisu z tytułu utraty wartości aktywów. W rozprawie zweryfikowano ich wpływ na krótkoterminowe kształtowanie się kursu akcji spółek giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Badania podjęte w publikacji mają pomóc rozpoznać prawidłowości zachowania kursu akcji w sytuacji udostępnienia przez eminenta informacji o utracie wartości aktywów. Monografia może znaleźć uznanie wśród analityków giełdowych, członków rad nadzorczych, inwestorów, a także osób zainteresowanych rachunkowością, finansami i tematyką rynków kapitałowych.

Autor Bartłomiej Lisicki
ISBN 978-83-7875-732-0
Liczba stron 224
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2021
Cena 27 zł