Zarządzanie ryzykiem w organizacji publicznej. Studium szpitali publicznych (monografia)

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny procesów zarządzania ryzykiem w szpitalach publicznych, funkcjonujących na pierwszym poziomie systemu podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Mocno uwydatniono w wymiarze teoretycznym i empirycznym wątek zaangażowania interesariuszy w proces zarządzania ryzykiem, co wziąwszy pod uwagę ich znaczenie w działalności organizacji publicznych, wydaje się szczególnie istotne. Monografia skierowana jest do badaczy, studentów oraz praktyków zarządzania publicznego. Wzbogaca istniejącą literaturę o analizę uwarunkowań zarządzania ryzykiem, charakterystycznych dla organizacji publicznych.

Autor Karolina Szymaniec-Mlicka, Maria Węgrzyn
ISBN 978-83-7875-734-4
Liczba stron 120
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2021
Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna