Zasobowe uwarunkowania podejmowania decyzji w organizacjach publicznych na przykładzie szpitali (monografia)

Książka podejmuje problem wykorzystania podejścia zasobowego w zarządzaniu organizacją publiczną – publicznymi podmiotami leczniczymi. Dostarcza przede wszystkim wiedzy konceptualnej, poszerzającej horyzont myślenia menedżerów organizacji publicznych. Wyniki badań wskazują, że istotą zarządzania organizacją publiczną powinny być dbałość o relacje z interesariuszami organizacji i zaspokajanie ich oczekiwań, co stanowi nadrzędny cel organizacji publicznej. Z racji szczególnej roli, jaką publiczne szpitale odgrywają w społeczeństwie, poddanie analizie uwarunkowań efektywnego ich działania wydaje się ważnym zadaniem nie tylko w wymiarze teoretycznym, ale także aplikacyjnym.

Autor Karolina Szymaniec-Mlicka
ISBN 978-83-7875-699-6
Liczba stron 124
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Nakład wyczerpany


Dostępna wersja elektroniczna