Zrównoważona konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych – postawy, zachowania, determinanty (monografia)

W monografii autorzy podejmują istotny, choć mało rozpoznany temat we współczesnej gospodarce i nauce, jakim jest zrównoważona konsumpcja w gospodarstwach domowych. Rozważania oscylują wokół czterech głównych obszarów: przestrzennego, poświęconego poszukiwaniom rozwiązań możliwych implementacji koncepcji zrównoważonej konsumpcji w układzie międzynarodowym i makroekonomicznym; organizacyjnego, podejmującego rozważania nad wsparciem biznesu w procesie implementacji koncepcji zrównoważonej konsumpcji w gospodarstwach domowych; podmiotowego, w którym zwrócono uwagę na konieczność równowagi wydatków na konsumpcję, poczynienia oszczędności i przyjęcia prośrodowiskowej aksjologii w omawianych podmiotach; przedmiotowego, odnoszącego się do skali i form konsumpcji w gospodarstwach domowych.

Autor Sławomir Smyczek (red.)
ISBN 978-83-7875-677-4
Liczba stron 270
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Cena 32 zł

Dostępna wersja elektroniczna