Nowości

Aktualności

Popyt – Podaż – Równowaga. Wybrane zagadnienia teoretyczne i zadania z ekonomii matematycznej dla studiów ekonomicznych. Wydanie III (Podręcznik)

Podręcznik z ekonomii matematycznej pt. Popyt-Podaż-Równowaga (wydanie III) jest przeznaczony głównie dla studentów II stopnia kierunku Ekonomia. Główny zarys omówionych w nim tematów, podstawowych i bardziej zaawansowanych, dotyczy takich działów... [Więcej]


Rachunkowość jednostek non profit. Problemy i zadania. Wydanie II (podręcznik)

Przedstawiony zbiór zadań jest przeznaczony do wykorzystania podczas ćwiczeń z przedmiotów Rachunkowość organizacji non profit oraz Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonych na kierunku Finanse i rachunkowość.... [Więcej]


Kreatywność językowa w ekonomii i zarządzaniu. Wybrane problemy (monografia)

Autorzy w niniejszej monografii podjęli próbę zbadania przejawów kreatywności (i w opozycji do niej – rutyny) językowej w wybranych obszarach praktyki gospodarczej oraz teorii odnoszącej się do nauk ekonomicznych (ekonomii i zarządzania). W książce... [Więcej]


Koherencja metod kreowania personelu sprzedaży i strategii marketingowej (monografia)

Przedmiot zainteresowania monografii stanowi koherencja metod kreowania kapitału ludzkiego i strategii marketingowej. Nadając pracy charakter interdyscyplinarny, autorka określiła w niej m.in. rodzaje koherencji oraz jej rangę przy formułowaniu i... [Więcej]


Rachunkowość małych przedsiębiorstw. Wydanie III uaktualnione (podręcznik)

Podręcznik jest przede wszystkim adresowany do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Finanse i rachunkowość, posiadających już odpowiedni zasób wiedzy z podstaw rachunkowości i rachunkowości finansowej. Z tego względu... [Więcej]


Długowieczność – modelowanie i analiza ryzyk (monografia)

Starzenie się populacji jest powszechnie uważane za wyzwanie dla przyszłości systemów bezpieczeństwa gospodarczego i społecznego. Niniejsza monografia została poświęcona zagadnieniom długowieczności oraz ich konsekwencjom ekonomicznym i finansowym w... [Więcej]


Zachowania finansowe gospodarstw domowych (monografia)

Monografia koncentruje się na problematyce nowego, rozwijającego się nurtu badawczego finansów behawioralnych, ukierunkowanego w szczególności na finanse osobiste. W rozważaniach przyjęto holistyczne podejście do identyfikacji i analizy zachowań... [Więcej]