Instrumenty zarządzania własną karierą zawodową

 

 

Autor                    Monika Rutkowska (red.)

ISBN                      978-83-7875-357-5

Liczba stron          240

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2017

Cena                     28 zł

 

Spis_treści

 

Opracowanie składa się z czterech części. W części pierwszej skupiono uwagę na kwestiach związanych z identyfikacją potencjału zawodowego, a zwłaszcza: cech osobowości, temperamentu, wartości i indywidualnych wyróżników sukcesu w karierze zawodowej. Część druga, poruszająca problematykę uwarunkowań wyboru i realizacji kariery zawodowej, umożliwia identyfikację czynników innych niż indywidualne, determinujących przebieg kariery zawodowej aktora kariery. Część trzecia traktuje o planowaniu kariery zawodowej, zatem uwaga autorów została skupiona wokół kwestii realistycznego wyznaczania celów kariery, określania strategii działań na podstawie oceny własnych atutów i słabości, a także strategicznego planowania własnej kariery zawodowej. W ostatniej części zaprezentowano sposoby kontroli realizacji opracowanych i wdrażanych w życie przez aktorów kariery planów kariery zawodowej. Zakładając, że beneficjentami treści niniejszego podręcznika są przede wszystkim reprezentanci współcześnie kształcącego się i rozpoczynającego aktywność zawodową pokolenia, a więc pokolenia zainteresowanego i przyzwyczajonego do wykorzystywania nowoczesnych, zinformatyzowanych rozwiązań w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności, analizę możliwości kontroli realizacji planu kariery wsparto wybranymi rozwiązaniami software’owymi.

 

Powrót do listy