Zastępca Kanclerza ds. Technicznych

mgr inż. Jan Krzywolak
e-mail:  jan.krzywolak@ue.katowice.pl
Sekretariat
Tel: (+48) 32 257 7110