Zastępca Kanclerza ds. Technicznych

Zastępca Kanclerza ds. Technicznych w szczególności odpowiada i pełni nadzór nad całokształtem zagadnień związanych z zabezpieczeniem warunków technicznych, koordynuje prace związane z działalnością inwestycyjną oraz remontową na rzecz Uniwersytetu, a także sprawuje nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Domów Studenckich.

Jednostki podległe Zastępcy Kanclerza ds. Technicznych: