Kontakt

Photo of Jan  Krzywolak

Jan Krzywolak

Zastępca Kanclerza ds. Technicznych
1 Maja 50
Budynek: R; pok. 3/20
40-287 Katowice

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice