Zastępca Kanclerza ds. Technicznych

Zastępca Kanclerza ds. Technicznych odpowiada za realizację całokształtu zadań określonych dla nadzorowanych jednostek i służb, a także innych, dodatkowo powierzonych obowiązków, wynikających z pełnionej funkcji oraz zastępstwa, w tym za:

 • organizowanie i prowadzenie procesu planowania inwestycyjnego zgodnie z przyjętą strategią i programami rozwoju Uniwersytetu,
 • nadzorowanie projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych i innych,
 • organizacja i nadzór nad działalnością inwestycyjną i remontową,
 • utrzymywanie pełnej sprawności technicznej budynków oraz instalacji wewnętrznych i zewnętrznych we wszystkich posiadanych obiektach, w tym obiektach działalności socjalnej i kulturalnej studentów,
 • realizację planów poprawy warunków pracy i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 • zapewnienie funkcjonowania Uniwersytetu w czasie wolnym w zakresie usuwania awarii,
 • zapewnienie funkcjonowania Uniwersytetu w czasie wolnym w zakresie nadzoru technicznego i usuwania awarii,
 • zapewnienie technicznego wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych,
 • utrzymywanie i rozwój technicznych środków wspierających proces dydaktyczny,
 • zapewnienie sprawnego i funkcjonalnego systemu łączności telekomunikacyjnej,
 • nadzór nad funkcjonowaniem Domów Studenckich.