Zespół ds. Planowania Dydaktyki

Zadania

  1. gromadzenie informacji na potrzeby planowania i monitorowania działalności dydaktycznej Uniwersytetu
  2. opracowywanie planów zajęć dydaktycznych
  3. rozliczanie pensum dydaktycznego oraz innych składników wynagrodzenia związanych z prowadzeniem procesu dydaktycznego
  4. rezerwacja sal i organizacja przesunięć zajęć dydaktycznych w ciągu całego roku akademickiego
  5. sporządzanie analiz z zakresu planowanych i wykonanych zajęć dydaktycznych