Śląski Diament

Śląski Diament

Śląski Diament

Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA W V OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU TAŃCÓW POLSKICH „ŚLĄSKI DIAMENT 2018”

1. O DOPUSZCZENIU PARY DO TURNIEJU DECYDUJE:

a) Przesłanie karty zgłoszenia

-        Pocztą na adres:

ZPiT „SILESIANIE”
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

-        Faksem:

+48 (32) 257 72 38

-        Pocztą elektroniczną:

biuro@silesianie.pl

W nieprzekraczalnym terminie do 9. listopada 2018 r.

b) Dokonanie opłaty startowej w wysokości 25 zł/os.

    Dokonanie opłaty akredytacyjnej:

-        dla uczestników turnieju        170 zł/os. (obejmuje: 2 noclegi, wyżywienie)

                                                        Opłata akredytacyjna nie obejmuje opłaty startowej.

-        dla osób towarzyszących       195 zł/os.(obejmuje: 2 noclegi, wyżywienie)

-        Przelewem na konto organizatora do 9 listopada 2018 r.:

ING BANK ŚLĄSKI, numer: 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974

Opłata akredytacyjna nie pokrywa w całości kosztów związanych z uczestnictwem w turnieju. Organizator dofinansowuje różnicę ze środków własnych.

c) Przedłożenie książeczek startowych w Biurze Organizacyjnym. Instruktor pary startującej po raz pierwszy, zobowiązany jest do poinformowania sędziego skrutinera o tym fakcie na 7 dni przed rozpoczęciem turnieju (wima28@interia.pl) oraz dostarczenie do Biura Organizacyjnego zdjęcia legitymacyjnego z zaznaczeniem na odwrocie imienia, nazwiska i daty urodzenia uczestnika.

2. ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE I REJESTRACJA

a) Zakwaterowanie:
Park Hotel Diament
ul. Wita Stwosza 37
40-042 Katowice
32 720 00 90

GPS : 50.246081, 19.015494

Zakwaterowanie w hotelu jest możliwe od godz. 14.00 w piątek (23.11.2018 r.)
Wykwaterowanie z hotelu do godz. 12.00 w niedzielę (25.11.2018 r.)

b) Wyżywienie
            - Śniadania w miejscu zakwaterowania
            - Kolacja - 23.11.2018 r. – w miejscu zakwaterowania
            - Obiad – 24.11.2018 r. – w miejscu Turnieju
            - Kolacja  - 24.11.2018 r. – w miejscu zakwaterowania
            - Obiad – 25.11.2018 r. prowiant wydawany przy śniadaniu
c) Biuro organizacyjne
            - w piątek od godz. 21.00 w recepcji Park Hotelu Diament
            - w sobotę od godz. 8.00 w miejscu rozgrywania turnieju
               Sala gimnastyczna bud. C Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

3.KOSZTY

a) Opłata startowa par                       25 zł/os.
b) Opłata akredytacyjna

-        dla uczestników turnieju        170 zł/os. (obejmuje: 2 noclegi, wyżywienie)

                                                           Opłata akredytacyjna nie obejmuje opłaty startowej.

-        dla osób towarzyszących      195 zł/os.(obejmuje: 2 noclegi, wyżywienie)

 

Opłata akredytacyjna nie pokrywa w całości kosztów związanych z uczestnictwem w turnieju. Organizator dofinansowuje różnicę ze środków własnych.
c) Jeden instruktor prowadzący pary turniejowe z każdego ośrodka zwolniony jest z wszelkich opłat.
d) Koszty transportu i ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
e) Dla osób niekorzystających z noclegów i wyżywienia jest możliwość zamówienia obiadu w cenie  – 18,00 zł/os.

4. DOJAZD NA MIEJSCE ROZGRYWEK TURNIEJOWYCH

Organizatorzy nie zapewniają transportu w trakcie trwania turnieju. 

5. DANE KONTAKTOWE

ZPiT „SILESIANIE”
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Adres: ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
Telefon: +48 (32) 257 72 38

Jerzy Stasica – 517 944 450
Michał Nowak – 515 491 817

E-mail: biuro@silesianie.pl

www.ue.katowice.pl/silesianie www.silesianie.pl