Walne Zebranie Członków ZNP


Zarząd Związku Nauczycielstwa  Polskiego Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaprasza w dniu 22 maja 2014 roku o godz. 15.15 na Walne Zebranie Członków w sali 310 bud. B.

Więcej informacji na stronie http://www.ue.katowice.pl/jednostki/znp.html