Informacja o wysokości składek dla członków ZNP Pracowników UE w Katowicach

W związku z faktem, iż zakończyła się formalna procedura włączenia ZNP Pracowników UE w Katowicach w struktury ZNP (Decyzja KRS z dn. 21.05.2018 r.), jesteśmy jedną spośród kilkunastu organizacji na blisko 80 działających w ZNP w ramach RSZWiN, którym udało się pomyślnie sfinalizować kwestie proceduralne (prawne). Dokonało się to przy ogromnym wsparciu Pana dr Błażeja Mądrzyckiego i Zarządu ZNP UŚ oraz RSZWiN ZNP w  Warszawie, za co pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować.

Fakt ten jednak nakłada na naszą organizację konieczność dostosowania się do zapisów Statutu ZNP, ponieważ jest on w tej chwili podstawą prawną naszego funkcjonowania.

Jedną z kwestii, która wymaga korekty (w stosunku do Statutu wcześniej obowiązującego naszą organizację uczelnianą) jest wysokość składek płaconych przez emerytów i rencistów (składki pracowników UE pozostają bez zmian tj. 1% od dochodu netto).

Składki  obowiązujące emerytów i rencistów reguluje aktualnie Art.95.1. p.2 Statutu ZNP (poniżej stosowny fragment zapisu):

„Wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi:

2) 0,5% wysokości emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjnego - dla emerytów, rencistów lub osób pobierających świadczenie kompensacyjne,”

Zarząd uczelnianej organizacji jest świadomy, że wielu naszych członków, emerytów i rencistów, pozostaje w trudnej sytuacji materialnej (zdrowotnej, rodzinnej). Zdecydowaliśmy więc na rozwiązanie będące formą kompromisu pomiędzy ograniczonymi dochodami tej grupy osób a wywiązaniem się przez ZNP UE z obowiązujących nas regulacji prawnych. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że emeryci i renciści to grupa osób, która z racji wieku narażona jest często na zwiększone wydatki na opiekę medyczną i leki; część osób mieszka w starych kamienicach i wysokość czynszu, zapłata za energię lub zakup węgla – stanowią nie lada wyzwanie. Zarząd przyjął więc, jak wcześniej zaznaczono, rozwiązanie kompromisowe, przewidujące możliwość obniżenia wysokości składki do poziomu 6 zł - 10 zł miesięcznie w zależności od wysokości dochodu netto. Osoby, których sytuacja  materialna, zdrowotna czy losowa jest trudna, prosimy o złożenie do naszego Zarządu stosownej prośby. Wszystkich pozostałych członków prosimy o zgłoszenie wysokości swojego dochodu netto w celu ustalenia składki. Szczegółowe informacje  znajdą Państwo w zaprezentowanej Uchwale Zarządu ZNP UE lub sięgając po takową informację w sekretariacie ZNP UE, tel. 32/257-7232.

Liczymy na zrozumienie i dalsze wsparcie naszej uczelnianej organizacji, dla której składki członkowskie są jedynym i wyłącznym źródłem finansowania dla okazjonalnych świadczeń, zapomóg, wycieczek i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

Zarząd ZNP Pracowników UE w Katowicach

Dokumenty do pobrania: