Szczegóły wydarzenia
  Wydarzenia ogólnouczelniane

Dzień Internacjonalizacji

Głównym celem Dnia Internacjonalizacji jest zwiększenie świadomości społeczności akademickiej na temat możliwości finansowania badań naukowych oraz innych przedsięwzięć w kraju i za granicą, ofert stypendialnych i grantów.

 W trakcie Dnia Internacjonalizacji będą mogli Państwo wziąć udział w prezentacjach:

  • przedstawicieli instytucji i organizacji przyznających środki finansowe na działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjną,
  • naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach realizujących tego typu projekty (przedstawienie dobrych praktyk aplikowania o zewnętrzne środki finansowe),
  • ekspertów z instytucji zewnętrznych.

Wydarzenie będzie miało charakter otwarty z uwagi na co zapraszamy również wszystkich zainteresowanych tematyką pracowników zewnętrznych jednostek naukowo-badawczych, uczelni oraz firm. W trakcie Dnia Internacjonalizacji zostanie wręczone wyróżnienie Prorektora ds. Edukacji i Internacjonalizacji dla młodego naukowca za wkład w umiędzynarodowienie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "InterStar 2018".

Organizacja:
Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomir Smyczek oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej
Lokalizacja:
Auli im. Profesora Zbigniewa Messnera w CNTI
Początek:
śro, cze 20, 2018 o 08:00
Koniec:
śro, cze 20, 2018 o 14:30