Szczegóły wydarzenia
  Wydarzenia ogólnouczelniane

Dzień Internacjonalizacji

Głównym celem Dnia Internacjonalizacji jest przedstawienie najnowszej oferty stypendialnej oraz oferty grantów, a także możliwości finansowania badań naukowych oraz innych przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym. W trakcie Dnia Internacjonalizacji będą mogli Państwo wziąć udział w prezentacjach przedstawicieli instytucji i organizacji przyznających środki finansowe na działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną. W trakcie Dnia Internacjonalizacji zostanie wręczone wyróżnienie Prorektora ds. Edukacji i Internacjonalizacji za wkład w umiędzynarodowienie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Organizacja:
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Lokalizacja:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; budynek CNTI sala 2.19
Początek:
czw, cze 06, 2019 o 08:00
Koniec:
czw, cze 06, 2019 o 15:15