Szczegóły wydarzenia
  Konferencje

Perspektywy rozwoju nadzoru korporacyjnego - komunikacja oraz etyka w administracji publicznej i w biznesie

Jest to już druga edycja konferencji praktyczno-naukowej, dotyczącej problematyki corporate governance. W tym roku skupiamy się na komunikacji i etyce. Naszym celem jest promowanie najlepszych praktyk corporate governance w zakresie polityki informacyjnej przedsiębiorstwa, a także podkreślenie potrzeby zachowania standardów etycznych warunkujących odpowiednią realizację obowiązków organów spółek kapitałowych. Formuła konferencji pozwali na integrację środowiska praktyków i teoretyków przedmiotu.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy naukowców i praktyków zainteresowanych problemami komunikacji i etyki, między innymi członków rad nadzorczych, członków zarządów, audytorów bądź kontrolerów wewnętrznych, pracowników komórek nadzoru właścicielskiego, pracowników komórek ds. relacji inwestorskich, a także pracowników odpowiedzialnych za komunikację z interesariuszami.

Organizacja:
Wydział Biznesu, Finansów i Administracji UE w Katowicach, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Urząd Miasta Rybnika, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA - Polska
Lokalizacja:
Wydział Biznesu, Finansów i Administracji UE w Katowicach, ul. Rudzka 13c, Rybnik 44-200
Początek:
wto, cze 11, 2019 o 09:30
Koniec:
wto, cze 11, 2019 o 15:30