Szczegóły wydarzenia
  Konferencje

IV Colloquium Przyszłość śląskich miast

4 marca 2020 roku w Bibliotece Śląskiej odbędzie się IV edycja Colloquium Przyszłość Śląskich Miast, pt.: "Zmiana marki i wzmacnianie wizerunku miast śląskich" organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnikę Śląską w Gliwicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Komisję Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Więcka - Prezesa Oddziału PAN w Katowicach, Prof. dr hab. Tomasza Komornickiego - Przewodniczącego KPZK PAN w Warszawie oraz Kazimierza Karolczaka - Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Colloquium składać się będzie z następujących sesji panelowych:

  • Panel I – Managerowie wizerunku miasta z udziałem władz miejskich
  • Panel II – Marka i wizerunek miast - wyznaczniki przestrzenne i środowiskowe
  • Panel III – Marka i wizerunek - wyznaczniki społeczne, ekonomiczne, zarządcze

Panelistami będą zarówno przedstawiciele środowiska akademickiego (ekonomiści, architekci, urbaniści, geografowie, ekolodzy, socjolodzy) zajmujący się badaniami nad marką i wizerunkiem miast, jak i doświadczeni samorządowcy.

Wizerunek i marka miasta to dwie kluczowe wartości decydujące o atrakcyjności i konkurencyjności miasta. Colloquium będzie okazją do wymiany doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk w zakresie przełamywania stereotypów przez śląskie miasta kreujące swoją przyszłość. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o nadesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa do dnia 4 lutego 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: justyna.szymanska@ue.katowice.pl. Przewidziano bezpłatny udział studentów oraz asystentów i doktorantów Uczelni Współorganizatorów.

Organizacja:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Współorganizatorzy: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie, Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska w Katowicach
Początek:
śro, mar 04, 2020 o 08:30
Koniec:
śro, mar 04, 2020 o 16:15