Szczegóły wydarzenia
  Konferencje

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki - Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie

Celem konferencji jest integracja środowisk związanych z naukami ekonomicznymi oraz nakreślenie wspólnych płaszczyzn do wymiany poglądów i doświadczeń. Z uwagi na jej główny cel, jakim jest rozwój i wsparcie badań, konferencja wpisuje się w strategię Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja obejmuje obrady plenarne i dyskusje tematyczne z udziałem zaproszonych gości. Ponadto, w ramach uczestnictwa, istnieje możliwość opublikowania artykułu w punktowanej monografii oraz jego prezentacji podczas konferencji.

Organizacja:
Szkoła Doktorska i Samorząd Doktorantów
Lokalizacja:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Początek:
czw, cze 18, 2020 o 08:00
Koniec:
czw, cze 18, 2020 o 17:00